Yksityisyydensuoja

Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) on yksityinen motorisoitujen vapaa-ajan tuotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon, jakeluun ja markkinointiin erikoistunut yhtiö ja alan markkinajohtaja maailmalla. Sen tuotemerkkien ja tuotteiden valikoima sisältää Ski-Doo- ja Lynx-moottorikelkat, Sea-Doo-vesijetit, Evinrude-perämoottorit, Can-Am-mönkijät, rinnakkainistuttavat mönkijät ja roadsterit sekä Rotax-moottorit. BRP vastaa myös Sea-Doo-jettiveneiden ja Johnson-perämoottoreiden varaosista ja huollosta. BRP:n tuotteita myydään yli 100 maassa. Sea-Doo, Ski-Doo, Lynx, Evinrude, Johnson, Can-Am, Rotax ja BRP:n logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

LAINMUKAINEN TIEDOTUS

TAVARAMERKKI, TEKIJÄNOIKEUS JA AINEETON OMAISUUS

Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) on motorisoitujen vapaa-ajan tuotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon, jakeluun ja markkinointiin erikoistunut yhtiö ja alan markkinajohtaja maailmalla. Kyseisiä moottoriajoneuvoja ovat moottorikelkat, vesijetit, veneet, perämoottorit, lentokonemoottorit, maastoajoneuvot, kahdenistuttavat maastoajoneuvot ja nelipyörät ja näihin liittyvät osat, lisävarusteet, vaatetus ja useat muut tuotteet, joita myydään lisenssin nojalla.

TEKIJÄNOIKEUDET

BRP omistaa ja säilyttää tekijänoikeutensa BRP:n verkkosivuilla esitettyyn aineistoon sekä kaikkiin BRP:n julkaisemiin asiakirjoihin, mukaan lukien kuvastot, tekniset julkaisut, käyttöohjeet ja oppaat. Ellei toisin ole määrätty, kenelläkään ei ole oikeutta kopioida tai missään muodossa uudelleen julkaista BRP:n verkkosivujen rakennetta tai visuaalista ilmettä, mitään sivujen sisältämiä tietoja, mukaan lukien sivustolla julkaistut valokuvat tai kuvastot. Mitään BRP:n verkkosivujen tai minkään BRP:n tai sen tytäryhtiöiden omistaman, operoiman, lisensoiman tai hallitseman verkkosivuston sisältämää aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, uudelleen julkaista, ladata, julkaista sosiaalisessa mediassa, välittää tai jakaa millään tavalla. Aineistosta on luvallista ladata yhdelle tietokoneelle yksi kopio aineistosta ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön, sillä edellytyksellä, että tekijänoikeus- ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset säilytetään koskemattomina aineistossa.

TAVARAMERKIT

BRP käyttää ja mainostaa tavaramerkkejään laajasti eri viestintäkanavilla, mukaan lukien televisio, painotuotteet ja Internet. Kattavien myynninedistämistoimiemme ja tarjoamiemme laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden vuoksi BRP:n tavaramerkit ovat maailmankuuluja ja edustavat erittäin arvokasta goodwill-arvoa. Mikä tahansa BRP:n tavaramerkkien käyttö ilman BRP:n etukäteen antamaa suostumusta voi olla tavaramerkin loukkaus ja vilpillistä kilpailua. Mitään Bombardier Recreational Products Inc:in, BRP-Powertrain GmbH:n ja Co KG tai BRP Finland Oy:n (jäljempänä "BRP ja/tai Tytäryhtiöt") tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja ikonit, ei saa käyttää eikä rekisteröidä, kokonaan tai osittain, paitsi BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden antaman nimenomaisen, kirjallisen valtuutuksen nojalla.

Mitään BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, ei saa käyttää eikä rekisteröidä, kokonaan tai osittain, yhtiön nimenä, kauppanimenä, tuotteen nimenä tai palvelun nimenä (esim.: “Anybody Ski-Doo Inc.") tai näiden osana.   Verkkotunnuksen osana ei saa käyttää BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkien kanssa samanlaisia eikä vastaavia tavaramerkkejä, paitsi BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden antaman nimenomaisen, kirjallisen valtuutuksen nojalla (esim.  www.SeaDooPWC.com). BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, ei saa käyttää halventavalla tavalla. BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ei saa käyttää suullisessa tai kirjallisessa viestinnässä substantiiveina. BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä on aina edellettävä tai seurattava yleisnimi sen välttämiseksi, että BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkeistä lopulta tulisi BRP:n tuotteiden osalta kaikkia samantyyppisiä tuotteita tarkoittavia yleisnimiä (esim. "Ski-Doo-moottorikelkka" eikä "Ski-Doo"). BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ei saa käyttää monikossa eikä possessiivimuodossa (esim.  "Minulla on kaksi Spyder-nelipyörää" eikä "Minulla on kaksi Spyderia").

BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, ei saa käyttää tavalla, joka viittaa kytkökseen BRP:hen ja/tai sen Tytäryhtiöihin tai näiden antamaan kannatukseen, sponsorointiin tai tukeen.

Kauppatavaroita (esim. T-paidat, kynät, jne.) joissa on BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkki, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, ei saa valmistaa, myydä tai antaa pois paitsi BRP:n ja/tai sen Tytäryhtiöiden antaman nimenomaisen, kirjallisen valtuutuksen nojalla Tavaramerkin, graafisen symbolin, logon tai kuvakkeen puuttuminen tästä luettelosta ei tarkoita, että BRP ja/tai sen Tytäryhtiöt luopuisivat tavaramerkkioikeuksistaan kyseisen tavaramerkin, graafisten symbolien, logojen tai kuvakkeiden osalta tai mistään immateriaalioikeuksistaan.

VASTUUVAPAUS TAKUUSTA

NÄMÄ VERKKOSIVUT JA KAIKKI SIVUJEN SISÄLTÄMÄ TIETO JULKAISTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. JOILLAIN LAINKÄYTTÖALUEILLA KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN EI OLE SALLITTUA, JOTEN EDELLÄ ESITETTY VASTUUNRAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

Verkkosivuilla olevat tiedot voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Sivustolla oleviin tietoihin tai tuotteisiin voidaan ajoittain tehdä muutoksia.

VASTUUNRAJOITUKSET

BRP ei esitä minkäänlaisia väitteitä tai lausuntoja mistään toisesta verkkosivustosta, jonne on pääsy tämän sivuston kautta. Muulle kuin BRP:n verkkosivustolle mentäessä on ymmärrettävä, että se on BRP:stä riippumaton ja että BRP:llä ei ole mitään määräysvaltaa kyseisen verkkosivun sisällön suhteen. Lisäksi linkki muulle kuin BRP:n verkkosivustolle ei tarkoita, että BRP hyväksyisi tai ottaisi mitään vastuuta sanotun verkkosivun sisällöstä tai käytöstä. Jokaisen on itse varmistettava, että siinä, mitä valitseekin käyttöönsä, ei ole viruksia tai muita haitallisia tekijöitä.

TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON TAI MUUHUN HYPERLINKITETTYYN VERKKOSIVUSTOON LIITTYEN BRP EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE KORVAUSVELVOLLINEN VAHINGOSTA TAI VAMMASTA, JONKA AIHEUTTI (MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA) SUORITUSHÄIRIÖ, VIRHE, LAIMINLYÖNTI, SUORAT, VÄLILLISET, ERITYISET TAI MUUT SEURANNAISVAHINGOT, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN KAIKKI MENETETYT VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMIEN TAI MUUN TIEDON MENETYS TIEDONKÄSITTELYJÄRJESTELMÄSTÄ TAI MUULLA TAVALLA, SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ MEILLE ON NIMENOMAAN KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

LUOTTAMUKSELLINEN TAI OMISTUSOIKEUDELLINEN TIETO

BRP toivottaa tuotteisiinsa liittyvät kommenttinne tervetulleiksi. BRP ei halua vastaanottaa luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietojanne verkkosivustonsa kautta. Huomioi, että mitään BRP:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa EI katsota luottamukselliseksi. Lähettämällä BRP:lle mitä tahansa tietoja tai aineistoa, myönnätte BRP:lle rajoittamattoman, kumoamattoman lisenssin käyttää, toisintaa, esittää, suorittaa, muokata, siirtää ja jakaa kyseistä aineistoa tai tietoja ja suostutte myös siihen, että BRP voi käyttää kaikkia lähettämiänne ideoita, käsitteitä, tietotaitoa ja menetelmiä mihin tahansa tarkoitukseen.

TUOMIOVALTAAN LIITTYVÄT SEIKAT

Ellei toisin ole määrätty, tämän verkkosivuston sisältämä aineisto esitetään ainoastaan BRP:n tuotteiden myynnin edistämiseksi. BRP ei esitä, että verkkosivustolla kuvattu aineisto tai tuotteet ovat soveltuvia tai saatavilla kaikissa paikoissa. Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Quebecin maakunnan lakien mukaisesti lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista on laiton, mitätön tai mistä tahansa syystä toimeenpanokelvoton, tällöin kyseinen ehto katsotaan tästä sopimuksesta erotettavaksi eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen eikä toimeenpantavuuteen. Tämä on tässä esitettyä aihetta koskien koko osapuolten välinen sopimus ja sitä ei voi muokata kuin kirjallisesti, molempien osapuolten allekirjoittamana.

YKSITYISYYDENSUOJAN KATTAVUUS

Tätä yksityisyydensuojaa sovelletaan tietoihin, henkilötiedot mukaan lukien, joita BRP (Bombardier Recreational Products Inc. ja sen sisar- ja tytäryhtiöt) kerää asiakkaistaan. BRP on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttänne ja tukee yleistä avoimuuden toimintaperiaatetta koskien tapoja, joilla keräämme, käytämme ja ilmaisemme henkilötietojanne.

TARKOITUS

Tämän yksityisyydensuojan tarkoituksena on kertoa teille BRP:n käytännöistä, jotka liittyvät henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja ilmaisemiseen, joita voidaan antaa verkkosivustollemme pääsyn tai palveluiden ja niihin liittyvien tuotteiden saannin tai käytön yhteydessä tai joita voimme muilla tavoin kerätä. Ostamalla tuotteitamme tai käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustoa, suostutte henkilötietojenne (kuten jäljempänä määritellään) keräämiseen, käyttöön ja ilmaisemiseen seuraavien ehtojen mukaisesti.

Tämä yksityisyydensuoja myös kertoo miten voitte ottaa meihin yhteyttä, jos teillä on kysymyksiä, haluatte muuttaa tai poistaa mitä tahansa henkilötietoja, joita BRP:llä voi olla hallussaan teistä. Suosittelemme, että luette tämän yksityisyydensuojan ja säilytätte sen vastaisuuden varalta.

HENKILÖTIEDOT

Tämän yksityisyydensuojan tarkoituksessa ”henkilötiedot” tarkoittaa tietoja tunnistettavasta henkilöstä.

HENKILÖTIEDOT, JOITA KERÄÄMME

Kerätyt henkilötiedot saattavat sisältää ainakin joitain seuraavista:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joita käytetään muussa kuin liiketoiminnassa); ja
  • Demografiset tiedot (kuten sukupuoli ja kommunikointikieli).

MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJANNE

Käytämme henkilötietojanne, jotta voimme:

  • Tarjota teille henkilökohtaisia palveluita ja interaktiivista kommunikointia;
  • Tehdä kaiken mahdollisen sanottujen palveluiden toimittamiseksi;
  • Tutkia, kehittää, hoitaa, suojella ja parantaa sanottuja palveluita;
  • Kertoa teille teitä mahdollisesti kiinnostavista uusista tuotteista ja palveluista; ja
  • Kehittää ja ylläpitää suhdetta kanssanne ja kommunikoida kanssanne.

MILLOIN ILMAISEMME HENKILÖTIETONNE

Emme myy, lisensoi, vaihda tai vuokraa henkilötietojanne muille tai muiden kanssa. BRP voi jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, jotka avustavat meitä palveluiden toimittamisessa teille tai suorittavat yhden tai useamman edellä mainituista tehtävistä. Näitä palveluntuottajia on kielletty käyttämästä henkilötietojanne missään muussa kuin sanotussa avustamistarkoituksessa ja heidän edellytetään suojaavan BRP:n ilmaisemia henkilötietoja ja noudattavan tässä yksityisyydensuojassa kuvattuja yleisiä yksityisyydensuojaperiaatteita. BRP pidättää itsellään oikeuden ilmaista henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, jos laki, määräys, etsintälupa, haaste tai oikeuden määräys laillisesti edellyttää tai valtuuttaa meidät toimimaan kyseisellä tavalla. BRP pidättää itsellään myös oikeuden ilmaista ja/tai siirtää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, jos kyseessä on ehdotettu tai varsinainen osto, myynti (mukaan lukien selvitystila, realisointi, ulosmittaus tai haltuunotto), vuokraus, fuusio, yhdistyminen tai muunlainen hankinta, luovutus, siirto, omistusoikeuden siirtyminen tai BRP:n tai sen osan liiketoiminnan, varojen tai osakkeiden rahoittaminen, osittain tai kokonaan, jotta kolmannelta osapuolelta saadaan jatkossakin samoja tuotteita ja palveluita.

TIETO JA SUOSTUMUS

BRP kerää henkilötietoja asiakkaistaan ainoastaan, kun asiakkaat vapaaehtoisesti luovuttavat kyseiset tiedot. Yleensä pyydämme asiakkaan suostumuksen hänen henkilötietojensa käyttöä tai ilmaisemista varten keräyshetkellä. Tietyissä tapauksissa suostumusta voidaan pyytää tietojen keräämisen jälkeen, mutta ennen niiden käyttöä (esimerkiksi, kun haluamme käyttää tietoja aiemmin määrittelemättömään tarkoitukseen).

Hakemamme suostumuksen muoto, oli se sitten nimenomainen tai konkludenttinen, riippuu suuressa määrin henkilötietojen arkaluontoisuudesta ja yksilön kohtuullisista odotuksista olosuhteissa. Suostumus voidaan perua milloin tahansa, lakimääräisistä ja sopimuksenmukaisista rajoituksista ja kohtuullisesta menettelytavasta riippuen. Jos haluatte perua suostumuksenne milloin tahansa, ottakaa yhteyttä BRP:hen sähköpostiosoitteeseen privacyofficer@brp.com tai postitse osoitteeseen: Bombardier Recreational Products Inc., Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0. Ilmoitamme teille suostumuksen perumisen aiheuttamista seurauksista. Emme edellytä suostumustanne tietojen laajempaan keräämiseen, käyttöön tai ilmaisemiseen kuin edellytetään seikkaperäisesti määriteltyjen ja laillisten tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tietoja luovutetaan.

KÄYTTÖ TAI ILMAISEMINEN MARKKINOINTITARKOITUKSIIN

Ellette ole pyytänyt ettei teille lähetetä markkinointimateriaalia, voimme myös käyttää (mutta emme ilmaise) henkilötietojanne meidän, tytäryhtiöidemme ja liikekumppaneidemme lisätuotteiden, palveluiden ja erityistarjousten myynninedistämiseen ja markkinointiin, suoramarkkinointi mukaan lukien. Voimme myös ilmaista nimenne ja postiosoitteenne näille tytäryhtiöille ja/tai liikekumppaneille, jotta ne voivat suoraan lähettää teille mainosmateriaalia. Ottamalla meihin yhteyttä alla mainitulla tavalla (katso "Yhteydenotto ja tietojen oikaisu tai päivitys) voitte päättää, ettemme saa käyttää tai ilmaista henkilötietojanne suoramarkkinointitarkoituksiin.

EVÄSTEET

BRP käyttää evästeitä verkkosivustomme ja sähköpostiohjelmiemme hoitamisessa. Emme käytä evästeitä henkilötietojen keräämiseksi tai säilyttämiseksi. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Evästeitä käytetään varastoitaessa muita kuin henkilötietoja, joita käytetään verkkosivustokokemuksenne, kuten web-selaintyypin, hallintaan. Eväste voi myös säilyttää tietoja mieltymyksistä verkkosivustokokemuksenne räätälöimiseksi. Evästeet auttavat meitä ymmärtämään miten kuluttajat käyttävät verkkosivustoamme ja sähköpostia, jotta pystymme tulevaisuudessa suunnittelemaan parempia palveluita.

MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJANNE

BRP varmistaa taloudellisesti kohtuullisin keinoin, että kerätyt henkilötietonne suojataan katoamiselta ja luvattomalta pääsyltä niihin. Tämä suojaus koskee tietoja, jotka on varastoitu sekä elektronisessa muodossa että paperitulosteina. Pääsy henkilötietoihinne on rajoitettu henkilöihin, joiden liiketoiminnallinen tarve tietoihin on yhteneväinen tietojen antamistarkoituksen kanssa. BRP käyttää yleisesti hyväksyttyjä tietosuojatekniikoita, kuten palomuureja ja pääsynvalvontamenetelmiä henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta ja luvattomalta käytöltä.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Tällä verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Teidän tulisi olla tietoisia siitä, että linkitettyjen verkkosivustojen operaattorit voivat myös kerätä henkilötietojanne (mukaan lukien tiedot, jotka on luotu evästeiden käytön avulla) kun menette heidän verkkosivustoilleen. BRP ei ole vastuussa siitä, miten sanotut kolmannet osapuolet keräävät, käyttävät tai ilmaisevat henkilötietojanne, joten on tärkeää tutustua heidän yksityisyydensuojasäännöksiinsä ennen henkilötietojenne antamista.

MUUTOKSET YKSITYISYYDENSUOJAAN

BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä yksityisyydensuojaa milloin tahansa menettelytapaa soveltamatta. Tällä verkkosivustolla kulloinkin julkaistu yksityisyydensuoja katsotaan kyseisenä ajankohtana voimassaolevaksi yksityisyydensuojaksi.

Yhteydenotto ja tietojen oikaisu tai päivitys. Voitte auttaa meitä pitämään henkilötietonne virheettöminä ilmoittamalla meille tietojenne muutoksista. Mikäli teillä on kysymyksiä BRP:n yksityisyydensuojasta tai jos haluatte pääsyn henkilötietoihinne, niiden korjauksen tai päivityksen, voitte olla meihin yhteydessä alla mainituilla tavoilla.

Sähköposti:    privacyofficer@brp.com
Postiosoite:    Bombardier Recreational Products Inc.
Tiedoksi: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Québec
Canada, J0E 2L0

©2013, Bombardier Recreational Products Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.